Obróbka CRYO ma na celu modyfikację struktury wewnętrznej metali na poziomie molekularnym, czego efektem może być zmiana nie tylko właściwości elektrycznych, ale i fizycznych materiału. Jak dokładnie przebiega proces modyfikacji pozostaje do tej pory sprawą sporną między metalurgami, natomiast sprawa bezsporną jest fakt, że róg francuski poddany procesowi CRYO zmienia swoje brzmienie. Proces obróbki kriogenicznej został wdrożony przez American Cryogenics na potrzeby przemysłu lotniczego i kosmicznego, szybko jednak znalazł szerokie zastosowanie w sferze audio i został opracowany specjalnie w celu obróbki złącz i przewodów. Komputerowo sterowany proces schładzania z temperatury pokojowej do temperatury ciekłego azotu (-320F), z kilkoma etapami stabilizacji temperatury, ma na celu ostateczne "nasączenie" materiału w temperaturze -320F przez dłuższy okres czasu. Proces ponownego doprowadzania materiału do temperatury pokojowej odbywa się w podobnym, sterowanym komputerowo cyklu.

            Elementy poddane obróbce zachowują trwale swoje właściwości chyba, że poddane zostaną wysokiej temperaturze lub naciskowi. Wielokrotna obróbka CRYO to już raczej chwyt marketingowy, a nie poprawa jakości procesu. Różnica miedzy materiałem poddanym i nie poddanym obróbce nie jest jak "dzień do nocy", jak sugerują niektóre firmy, jest to raczej przyrostowa poprawa jakości przewodów i złączy. W przypadku nie każdego materiału odniesiemy takie same korzyści z zastosowania obróbki kriogenicznej. Mosiądz wydaje się dawać lepsze rezultaty od czystej miedzi, a wysokiej czystości srebro może nawet stracić na właściwościach - wynik testów odsłuchowych. Materiały powlekane dają różne efekty w zakresie dźwięku, w zależności od tego, jaki to materiał i jakim materiałem jest powlekany, a także, w jaki sposób przebiega cały proces.

            Z subiektywnego punki widzenia, powszechne oceny części poddanych obróbce kriogenicznej w porównaniu z częściami nie poddawanymi takiemu procesowi są następujące:
  • szerszy, dynamiczny zasięg,
  • bardziej gładki i spójny poziom całego pasma
  • lepsza artykulacja basów,
  • bardziej organiczna prezentacja,
  • głębsze, bardziej trójwymiarowe brzmienie sceniczne.
No cóż, oceńcie sami !!!Agencja Reklamowa WebNext - tworzymy strony internetowe