SPACE SERIES

Konstruowanie i produkcja przewodów zasilających (podobnie jak i innych przewodów połączeniowych sprzętu audio) są zwykle mocno ograniczone kompromisem jakościowo - cenowym, ściśle powiązanym z ceną samych urządzeń audio. Okablowanie drogimi przewodami urządzeń mniej wymagających, jak i działanie odwrotne, z reguły nie przynosi takiej ilości oczekiwanych zmian w przekazie muzyki, by zrekompensować zainwestowane środki finansowe.
Przeprowadzane przez nas dotychczasowe procesy odsłuchów i związane z tym zmiany konstrukcji przewodów polegały na optymalnym przyporządkowaniu i zaszeregowaniu konkretnych przewodów do jak największej ilości urządzeń w danej klasie. Wydaje się zabiegiem jak najbardziej słusznym i celowym przypisanie konkretnych przewodów zasilających do konkretnej grupy urządzeń już w fazie wstępnej przygotowania przewodu. Pozwala to klientom znacząco zawęzić zakres optymalnych konfiguracji i ułatwić dobranie przewodu. Wstępna selekcja połączenia przewód - urządzenie nie jest jednak ostateczną, bo to klient z jego indywidualnym gustem, upodobaniami, możliwościami percepcji i warunkami odsłuchu decyduje, jak odtworzonej muzyki chce słuchać.
Taka formuła konfiguracji przewód - urządzenie ma jednak jedną podstawową wadę. Testowanie i dopasowanie przewodów do dużej grupy urządzeń, automatycznie prowadzi do uśrednienia wymagań dotyczących "kompatybilności" przewodów zasilających.
Taki kompromis przestaje obowiązywać lub podlegać dużo mniejszym obostrzeniom i fluktuacjom, gdy założymy, że przy konstrukcji przewodu mocno poluzujemy dyscyplinę finansową. Pozwala to nie tylko na korzystanie z komponentów dużo lepszej jakości, ale i włożenie dużo większego nakładu pracy w jego projekt, wykonanie i testy. Tym samym przejdziemy do dużo mniejszej, droższej, ale i bardziej spójnej grupy dedykowanych urządzeń audio - zwanych potocznie urządzeniami z wyższej półki i urządzeń klasy high-end.
Space Series jest produktem dedykowanym urządzeniom wysokiej klasy, mającym gwarantować i zapewnić zarówno wysokie waloru odsłuchowe, jak i użytkowe.

Testy serii Space oparliśmy na odsłuchach wąskiej grupy wybitnych urządzeń audio.
Budowa i układ żył wstępnie zaczerpnięte zostały z wcześniejszych doświadczeń nad optymalizacją geometrii przewodu dla danej grupy urządzeń. Odsłuchy i wszelkie zmiany przeprowadzono w kilku odsłonach. Testów pierwszej i drugiej wersji przewodów dokonywały trzy niezależne osoby związane zawodowo z odtwarzaniem i rejestracją muzyki. Testy drugiej i trzeciej wersji przewodów przeprowadziła grupa melomanów całkowicie nie związana zawodowo z branżą muzyczną.

Już na pierwszym etapie ujawniły się niedomagania, wynikające z braku korelacji między podstawowym założeniem projektowych - budowa hybrydowa, a wynikiem odsłuchu. Ich głównym źródłem okazało się zastosowanie srebrnej żyły gorącej oraz miedzianej żyły zerowej - słuszności takiej koncepcji nie potwierdził żaden z odsłuchujących. Porównanie z przewodami całkowicie miedzianymi i całkowicie srebrnymi, wypadło na korzyść przewodów z jednorodnym przewodnikiem. Brak możliwości porównania przewodów w wersji z żyłami mieszanymi (srebrno-miedzianymi) okazał się w tym wypadku okolicznością sprzyjającą. Ponieważ nie mieliśmy doświadczeń ani wskazówek, w jakim optymalnym stosunku można połączyć te materiały w jednej żyle, zastosowanie ich w jednej, gotowej konfiguracji z pewnością nie dawałoby gwarancji najlepszej proporcji i miarodajnego wyniku testów. Pozostaliśmy przy miedzi wysokiej czystości 4N6 (Sumitomo Mono Crystal Copper SGSCC-1 ), która przy dużym przekroju przewodników gwarantowała rozsądną cenę i znakomite parametry. Zastosowanie srebrnych przewodników, wyprodukowanych w tym samym procesie, co przewodniki miedziane, spowodowałoby kilkukrotny wzrost ceny przewodu, co w żaden sposób nie przekładało się na wyniki testów.
Odsłuchujący zgłosili też duże zastrzeżenia, co do trafności zastosowania teflonu jako izolatora. Przy zadanych przekrojach przewodników bardzo usztywniał przewody, powodując duże niedogodności przy podłączeniu urządzeń i duże naprężenia w gniazdach. Ponieważ w założeniu parametry odsłuchowe przewodu miały dominować nad jego właściwościami fizycznymi, postanowiliśmy warunkowo zmienić materiał izolacyjny, ale tylko wówczas, gdy odsłuchy nie spowodują odczuwalnej degradacji dźwięku. Na główny materiał izolacyjny wybraliśmy usieciowioną poliolefinę, o bardzo dobrych właściwościach dielektrycznych i dużej elastyczności. W takiej wersji przewody zostały po raz drugi przetestowane i porównane z przewodami innych producentów oraz ich własną, pierwotną wersją. Wyniki odsłuchów okazały na tyle satysfakcjonujące, że pozwoliły nam na pozostawienie ostatniej wersji przewodów oraz przejście do ostatniej fazy testów - testów zewnętrznych.

W drugiej fazie testów postanowiliśmy spróbować wykorzystać potencjał ludzi, z którymi prowadzimy tematyczną korespondencję i dla których muzyka jest życiową pasją, a nie profesją. Przewody zostały wysłane do kilku wybrednych i wymagających melomanów, fascynatów muzyki. Dysponując odpowiednim sprzętem, doświadczeniem i czasem, zgodzili się na testy porównawcze naszych przewodów z przewodami, które przez wiele lat dobierali do swoich systemów. Ich rzeczowe i co ważne spójne uwagi skłoniły nas do korekty geometrii w jednym z przewodów oraz wymiany płaszcza zewnętrznego w całej serii. Po wprowadzonych zmianach przewody zostały powtórnie wysłane do odsłuchów. W tej wersji zostały bardzo ciepło przyjęte i zaakceptowane, potwierdzając tym samym słuszność obranego schematu działań. Testowanie serii Space okazało się o tyle przyjazne dla testujących, że przewody współpracowały z urządzeniami ogromnie dopracowanymi, a więc i skala problemów do pokonania okazała się dużo mniejsza. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom uczestniczących w projekcie Space Series za ich ogromną pomoc merytoryczną, poświęcony czas i zaangażowanie.


SPACE SERIES

to połączenie doskonałych materiałów, perfekcyjnego wykonania oraz wielu godzin odsłuchów różnych konfiguracji systemów audio, skutkujące wyjątkowymi walorami akustycznymi, pięknem i elegancją oraz łatwością aplikacji. Materiałem przewodzącym we wszystkich przewodach zasilających serii SPACE są wysokiej czystości linki miedziane, mocno zróżnicowane pod względem geometrii skrętu, "upakowania", ilości i grubości drucików w żyłach. Jako izolatory zastosowano specjalne mieszanki usieciowanej poliolefiny, polietylenu i pvc, zapewniające oprócz doskonałych właściwości izolacyjnych także wysoką elastyczność samych żył. Także zewnętrzne płaszcze ochronne przewodów cechuje ekstremalnie wysoka elastyczność. Doskonałe gniazda i wtyki wersji standardowej, srebrzonej i złoconej, poddano zostały dodatkowo obróbce CRYO. Wszystkie pokryte cyną ze srebrem końcówki przewodów zostały uformowane poprzez oszlifowanie , co zdecydowanie pomniejszyło impedancję złącza i udoskonaliło jakość styków przewód-gniazdo i przewód-wtyk. Przewody serii SPACE wykonywane są pod kątem zastosowań w określonym segmencie urządzeń hi-fi, co należy interpretować jako zoptymalizowanie parametrów poszczególnych przewodów do parametrów zasilania określonej grupy urządzeń. Zasugerowane zastosowanie jest więc wypadkową założeń konstrukcyjnych, wydajności prądowej oraz walorów akustycznych i wynika ze różnicowania przekrojów, geometrii żył i użytych materiałów. Każdy z przewodów poddawany jest szczegółowej kontroli parametrów zasilania.

Będziemy niezmiernie usatysfakcjonowani, gdy dowolna, inna niż zalecana przez nas konfiguracja przewodów, spełni Państwa oczekiwania i indywidualne preferencje !!! 


AERO

W sposób niesamowicie plastyczny, miękki i namacalny podaje olbrzymią ilość informacji, z ogromną finezją i delikatnością przechodzi przez najtrudniejsze partie muzyki. Przestrzeń dobitnie namacalna i przejrzysta.
AERO wykonany został do współpracy ze źródłami dźwięku, gdzie pokazuje najwyraźniej swój cały potencjał. Wykonany ze świetnych materiałów przewodzących , izolacyjnych i wykończeniowych. Do aplikacji w każdych warunkach
Przekrój czynny przewodu - 11.4 mm2
Średnica przewodu - 15.5 mm
 


COSMO

Tętniący energią i bogactwem harmonicznych dźwięk, wybrzmienia o olbrzymiej ekspresji i bogactwie odcieni, bez śladów agresji i uwypukleń w pełnym paśmie przekazu. Wzorowe tempo i liniowość dźwięku.
COSMO wykonany został do współpracy z większością zintegrowanych jednostek wzmacniających małej i średniej mocy, także przedwzmacniaczy i urządzeń lampowych. Wykonany ze świetnych materiałów przewodzących , izolacyjnych i wykończeniowych. Do aplikacji w każdych warunkach.
Przekrój czynny przewodu - 14.4 mm2
Średnica przewodu - 17.5 mm

 


GALAXO

Z ogromną werwą i stanowczością przekaże każdą ilość zdarzeń w sferze dynamiki i przestrzeni. Olbrzymia wydajność prądowa i wyjątkowa elastyczność daje praktycznie nieograniczony zakresem możliwości zastosowań w sferze zasilania. Pięknie prowadzone najniższe składowe i nieposkromiony rozmach to najcenniejsze cechy tego przewodu. GALAXO wykonany został do współpracy z najmocniejszymi jednostkami zasilającymi - końcówkami mocy, monoblokami, a także kondycjonerami. Wykonany ze świetnych materiałów przewodzących, izolacyjnych i wykończeniowych. Do aplikacji w każdych warunkach.
Przekrój czynny przewodu - 23.1 mm2
Średnica - 19.5 mm


Agencja Reklamowa WebNext - tworzymy strony internetowe